DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Dofinansowanie na realizację projektu o nazwie: Pilotażowa linia kalcynowania fluidalnego wysokoglinowych surowców ilastych.
Dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa; Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

czytaj więcej »


wy¶lij zgłoszenie

KONTAKT

Jaworzno
PUTiH "POLCARBO" s.j.
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 235
tel. (032) 751 23 40
mapa dojazdu »


Karvina
"POLCARBO" s r.o.
733 01 Karviná - Fystát
ul. Karola ¦liwky 621/5
tel. (00 420) 596 318 653
mapa dojazdu »

O FIRMIE

O firmie PolcarboProwadzimy usługi techniczne ze specjalizacj± górnictwa podziemnego od 1992 roku. Siedziba naszej firmy znajduje się w Jaworznie, w regionie gdzie zlikwidowano wiele kopalń w ramach akcji zwi±zanej z restrukturyzacj± górnictwa węglowego w Polsce. Spółka POLCARBO S.C., została zawi±zana w celu zagospodarowania nadwyżki fachowców do profesjonalnego wykonywania usług górniczych.

czytaj więcej »

PRACA

Praca dla górników w czeskich kopalniachFirma "Polcarbo" sp. j. w Jaworznie z siedzib± przy ul. Grunwaldzkiej 235 ( I piętro ) umożliwia podjęcie zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego w Czeskiej Republice . Działamy na podstawie Certyfikatu nr 673 wydanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a odnawianego corocznie przerz Marszałka Województwa Sl±skiego.

czytaj więcej »